Introduksjon til Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

Kurset gir deg oversikt over flere emner innen kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet.

Timeplan

I løpet av uke 33 er emnet integrert i studiestart.

Tid

Tema

Sted

Tirsdag, 11. aug. 10:15 - 12:00

Orienteringsmøte

S2

Tirsdag, 11. aug. 13:15 - 15:00

Teknostart Dag 0

S2

Onsdag, 12. aug. 9:15 - 11:00

Teknostart Dag 1

digital

Onsdag, 12. aug. 13:15 - 15:00

Teknostart Dag 1

S2

Torsdag, 13. aug. 9:15 - 11:00

Teknostart Dag 2

digital

Torsdag, 13. aug. 13:15 - 15:00

Teknostart Dag 2

S2

Fredag, 14. aug. 9:15 - 11:00

Teknostart Dag 3

digital

Fredag, 14. aug. 13:15 - 15:00

Teknostart Dag 3

S2

Uke

Tid

Tema

33

se ovenfor

Studiestart

34

ingen undervisning i emnet

35

Binary and IP addresses

36

Layers and Docker

37

Webservers and DNS

38

Sikkerhet 1

39

Sikkerhet 2

40

Sikkerhet 3

41

Sikkerhet 4

42

info kommer

43

IoT 1

44

IoT 2

45

IoT 3

46

IoT 4

47

info kommer

Uke 34 er det ingen undervisning i emnet. Fra uke 35 har vi følgende tidene og rom reservert:

Uke

Tid

Sted

Tema

35

Man. 24. aug. 9:00-10:00

digital

Networking 1

Ons. 26. aug. 8:15-10:00

S5

Networking 1

Tor. 27. aug. 10:15-14:00

digital

Networking 1

36

Man. 31. aug. 8:15-10:00

digital

Networking 2

Ons. 2. sep. 8:15-10:00

S5

Networking 2

Tor. 3. sep. 10:15-14:00

digital

Networking 2

37

Man. 7. sep. 8:15-10:00

digital

Networking 3

Ons. 9. sep. 8:15-10:00

S5

Networking 3

Tor. 10. sep. 10:15-14:00

digital

Networking 3

38

Man. 14. sep. 9:00-10:00

digital

Security 1

Ons. 16. sep. 8:15-10:00

S5

Security 1

Tor. 17. sep. 10:15-14:00

digital

Security 1

39

Man. 21. sep. 9:00-10:00

digital

Security 2

Ons. 23. sep. 8:15-10:00

S5

Security 2

Tor. 24. sep. 10:15-14:00

digital

Security 2

40

Man. 28. sep. 9:00-10:00

digital

Security 3

Ons. 30. sep. 8:15-10:00

S5

Security 3

Tor. 1. okt. 10:15-14:00

digital

Security 3

41

Man. 5. okt. 9:00-10:00

digital

Security 3

Ons. 7. okt. 8:15-10:00

S5

Security 3

Tor. 8. okt. 10:15-14:00

digital

Security 3

Innhold

Emnet består av oppstartsuka, etterfølgt av tre deler med litt forskjellig fokus:

Oppstartsuka

I første uken blir du kjent med datamaskiner og nettverk, og får ferdigheter som vi trenger i resten av semesteret og hele studiet. Vi kommer til å kjøre en virtualisert datamaskin i deres egen datamaskin, lære om tilgang via kommandolinje og SSH, og lage deres egen webside.

Each day we try to reach a new goal. The final goal is to run our own website.  

Nettverk

Du studerer grunnlegende elementer av nettverk ved hjelp av praktiske øvelser. Du skal blant annet konfigurere ditt eget nettverk og lærer om viktig nettet tjenestere.

Til slutt vil du være i stand til å forstå hvordan du kan:

Vi kommer til å bruke en (virtuell) Raspberry Pi som en datamaskin tilknyttet til en “Docker sky”.

Sikkerhet

Du kommer til å lære om cybersikkerhet, etisk hacking og mye mer. Formålet er at du skal ha forståelse for hvorfor og hvordan IT-systemer utnyttes, hvor ligger sårbarheter, og hvilke tiltak kan brukes for å beskytte disse systemer. I labb-timene vil du bli kjent med virtualisering, VirtualBox og Kali Linux og du skal lære om passordknekking og sårbarhetsscanning.

Tingenes Internet

Vi bruker mye av det vi har lært så langt i emnet og ser på applikasjoner og teknologiene som blir brukt i tingenes internett. Vi kommer til å jobbe med hardware or sensorikk, overføre data og lager et samensatt overvåkingssystem.

Om Emnet

Forventninger til deg som student

Ett av hovedmålene med undervisningen er å engasjere alle for å skape et positivt læringsmiljø, og for å få alle til å lære og yte best mulig. Dette oppnåes gjennom aktivt arbeid med emnet gjennom hele semesteret, og deltakelse på alle de planlagte undervisningsaktivitetene.

Vi forventer at du:

Vurdering

Emnet vurderes med bestått / ikke bestått. For å få bestått må man få godkjent alle de tre obligatoriske labarbeidene. Labarbeidene vurderes på bakgrunn av innlevert labrapport. Hver gruppe leverer felles rapport fra hvert labarbeid. Labrapportene må leveres innen de fristene som er satt i undervisningsplanen. Rapportene vil bli vurdert fortløpende til bestått / ikke bestått.

Det er ingen eksamen i emnet.